Pravidla hry

Zākladní myšlenka: Jedna osoba pozve k posnīdānī na veřejném prostranstvī.
Pozvané osoby /zpravidla 4/ se zavāžī zorganizovat na přīštī den/nebo co nejbližšī možný termīn/ dalšī veřejnou snīdani, jejīž hosté co nejdřīve dāle veřejne snīdajī – a tak to pokaćuje stāle dāle. Při zākladnī sestave z peti osob by tak už desātého dne snīdalo 1,6 miliónu osob.

Pravidla hry

No.1 Pet osob sedí na veřejném prostranství a snídá. Jedna z nich
pozvala ostatní na snídani.

No.2 Každá snídane musí být formálne jako taková rozeznatelná –
/volba oblećení, prostřený stůl, židle/ – a představuje celkove individuální
inscenaci na veřejnosti.

No.3 Každá ze ćtyř pozvaných osob zorganizuje na príští den /nebo
na další možný nejbližší termín/ další snídani na novém veřejném míste a
pozve opet ćtyři osoby. Každý úćastník je tedy jednou pozván a jednou
zve další, prićemž převezme/jednou/ výdaje a organizaci jedné snídane.
Ideální je “obsnídání” pokaždé jiného místa.

No.4 Snídající zvou kolemjdoucí ke stolu k spoluposnídání a seznamují
je s pravidly hry.

No.5 Ideální a žádoucí je vytváření nových, nezávislých snídanových
skupin/řetezcú.

No.6 V případe “vyššího násilí”/např. déšt, krupobití, nebezpećí ztráty
práce kvůli úćasti a pod./ bude dále snídáno v příštím nejbližším termínu.
Zvlášt odolné nátury se nemusí omezovat – tvrdohlaví snídaći jsou
vždy vítáni.

No.7 Za případné – za normálních okolností nepotřebné – nahlášení
snídane jako veřejné akce nebo veřejného vystoupení nese každý individuálne
odpovednost. Každý zodpovídá za svojí snídani. Jelikož je právní
a policejní situace v každé zemi/a ćasto i meste/jiná, nebylo by možná
špatné se informovat o případné postižitelnosti. Na druhé strane se
jedná o umeleckou akci/happening ?/ a ta je za normálních okolností
právne nepostižitelná.

No.8 Pro “Permanent-Break-FEST”/pozvání bude vćas následovat/ a
pro velký “Snídanový katalog” je zapotřebí velké množství materiálu.
Proto je žádoucí, aby úćastníci a organizátoři dokumentovali svoje snídane
zaslali dokumentaci /fotky, video, zvukové a písemné záznamy/ na
adresu:

 

Abbé Libansky
Teschnergasse 41/26 A-1180 Wien Rakousko

 

Friedemann Derschmidt
A-1030 Vienna / Austria / Krieglergasse 6/11
f (dot) derschmidt (at) akbild (dot) ac (dot) at