Ontstaan en idee

het altijd doorgaande ontbijt in de openbare ruimte.

De genodigden (in de regel vier) verplichten zich, iedere volgende dag steeds weer een ‘open ontbijt’ te houden, waarvan de gasten ook weer zo spoedig mogelijk een ontbijt organiseren.
Bij een basisbezetting van vijf personen zou men op de tiende dag al tot 1.6 miljoen mensen komen die aan een ontbijt deelnemen.

Door mediakunstenaar Friedemann Derschmidt in het leven geroepen, verbreidt het zich sinds jaren van de ene stad naar de andere, om naast veel plezier en vreugde, ook de politieke vraag te stellen naar de gebruiksmogelijkheden van openbare ruimten, van vrijheid van vergadering tot het aangeven van ideologische denkrichtingen.
Het spel gaat verder zolang iemand de draad opneemt en initiatief toont.

Ontstaan en idee
Op de morgen van 1 mei 1996 begon een kunstenaars- groep rond Friedemann Derschmidt in openbare ruimten ontbijten te organiseren en hield er niet meer mee op. Het grondidee, gebasseerd op het sneeu baleffect, is eenvou- dig en effectief: iemand nodigt uit voor een ontbijt. De uit- genodigde personen, meestal vier, verplichten zich de vol- gende dag (of op het voor hen eerst mogelijke moment) een ontbijt te organiseren, waarvan de gasten ook weer zo spoedig mogelijk met anderen ontbijten, enzovoort.
Inderdaad werd het openbaar ontbijten steeds meer cultus, konden steeds meer mensen gesignaleerd wo den, die zich op pleinen en in parken, in lege fonteinen en andere open plaatsen om een verzorgde on bijttafel, verzameld hadden, waarvan -naast de vee voud aan mondeling over- geleverde ontbijten- honderden schriftelijke reacties en foto- ‘s (o.a. van ontbijten in Praag, Berlijn, Oslo en Melbourne) getuigen.

Uitwerking
Gewenste ontbijtuitwerkingen van velerlei aard konden worden waargenomen: de openbare ruimte verandert aan- merkelijk naar de behoeften van degenen die ontbijten als er ontbeten wordt. De ontbijtenden beginnen zonder veel toedoen, alleen door hun aanwezigheid met de ruimte er omheen te communiceren, hun eigen medium te zijn, om zich heen te grijpen, ruimte te nemen, hem letterlijk te bezitten en hem alleen door zichzelf, maar ook met
een verlangen, te vervullen. Er wordt over gesproken, ver- der verteld, verder ontbeten. Het spel gaan door, zolang iemand de draad oppakt.