SPELREGELS

 

Spelregel 1
Iemand nodigt uit voor het ontbijt in de openbare ruimte.

Spelregel 2
Ieder ontbijt moet formeel (kledingkeus, gedekte tafel, stoelen) als zodanig herkenbaar zijn en geeft overi- gens een individuele enscenering in de openbaarheid weer.

Spelregel 3
Ieder van de vier genodigden organiseert voor de vol- gende dag (of zo spoedig mogelijke daa na, als het hem/haar uitkomt) een ontbijt en nodigt steeds weer vier personen op een telkens nieuwe openbare plaats uit, enzovoort. Iedere deelnemer wordt dus één keer uitgenodigd en nodigt één keer uit. Hij/zij neemt de kosten en organisatie van één ontbijt voor zijn/haar rek ning. Op zoveel mogelijk verschillende plaatsen wordt ontbeten.

Spelregel 4
Degenen die ontbijten nodigen passanten aan hun tafel en maken hen met de spelregels ve trouwd.

Spelregel 5
Het opstarten van onafhankelijke ontbijtketens is wen- selijk.

Spelregel 6
In geval van hogere macht (slecht weer of dreigend verlies van de baan) wordt er bij de eers volgende gelegenheid verder ontbeten. (Vooral bijzonder hard- nekkige personen moeten zich niet gehinderd voelen; desondanks zijn ‘ontbijters’ altijd welkom).

Spelregel 7
Voor een eventuele- in principe niet noodzakeli ke- aanmelding van het ontbijt als kennisgeving, draagt ieder persoonlijk zorg. Elk is voor zijn eigen ontbijt zelf verantwoordelijk.

Spelregel 8
Voor het “PermanentBreak-Fest”- uitnodiging volgt- en de grote “Fruhstuck-catalogus” is een grote hoeveelheid materiaal nodig: alle deelnemers documenteren de door hen plaatsgevonden ontbijten (foto’s, video, gelu- idsopnames, schriftelijke …..enz.) Stuur de resultaten naar:

 

 

 

 

Friedemann Derschmidt
A-1030 Vienna / Austria / Krieglergasse 6/11
f (dot) derschmidt (at) akbild (dot) ac (dot) at

 

 

 

Thanks for Translation to Corry Kraai and Jan Breedijk from Mijdrecht
Steeds vijf personen zitten op een openbare plaats om een tafel en ontbijten. Eén van hen heeft voor het ontbijt uitgenodigd.